ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα γίνονται παράλληλα με τις δηλώσεις μαθημάτων και
μόνο ηλεκτρονικά.


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των συγγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας,
σε μορφή αρχείου Excel.

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στη σελίδα ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων

  • Ο κατάλογος των προσφερομένων συγγραμμάτων βρίσκεται και στο φωτοτυπείο της Σχολής.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Ζωή Βγενοπούλου, τηλ. 210 7277 917, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr

purple_line

Παραδείγματα δηλώσεων συγγραμμάτων

1. Δήλωση συγγραμμάτων με εγχειρίδια ΕΔΩ

2. Δήλωση συγγραμμάτων χωρίς εγχειρίδια ΕΔΩ

purple_line

  ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ηλεκτρονική δήλωση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συγγράμματα
   
  Οι φοιτητές, με τις δηλώσεις  τους (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου), υποχρεούνται να παραλάβουν ταυτόχρονα τα συγγράμματά τους, τα οποία θα τους έχουν ήδη χρεωθεί.  Σε επόμενη δήλωση του ίδιου μαθήματος δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης συγγράμματος.
  Για κάθε μάθημα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα από ένα συγγράμματα, τα οποία μπορούν να περιέχουν επιμέρους εγχειρίδια τα οποία συναποτελούν ένα σύγγραμμα.
  Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επιλέγουν έναν από τους προσφερόμενους συνδυασμούς εγχειριδίων.
  Σε περίπτωση που σε κάποιο μάθημα προσφέρονται συγγράμματα χωρίς εγχειρίδια οι φοιτητές θα επιλέγουν ένα από τα προσφερόμενα συγγράμματα

line

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον κατάλογο των διδακτικών βοηθημάτων χωρίς επιλογή του τομέα Κλασικής Φιλολογίας, σε μορφή αρχείου Excel.

line