ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αίθουσα 830, 8ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 853, 210 72 77 859
FAX: 210 72 77 872
e-mail: glwssologia[AT}lib.uoa.gr

Περιλαμβάνει περίπου περίπου 20.000 τόμους (βιβλία και περιοδικά)  Θεωρητικής, Εφαρμοσμένης Ιστορικής Γλωσσολογίας καθώς και μελέτες για την ελληνική γλώσσα στη συγχρονική και διαχρονική της διάσταση.
Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ηλεκτρονική μονάδα εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα όρασης.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Βιβλιοθήκη Γλωσσολογίας

Διευθύντρια
Σταματία Κουτσουλέλου-Μίχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  skout[AT}phil.uoa.gr

Βιβλιοθηκονόμοι
Γιώργος Αθανασιάδης
Παρασκευή Καλαμαρά
Λάμπρος Σιαπέρας