ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αίθουσα 734, 7ος όροφος
Τηλ. 210 7277 777-778
FAX: 210 7277 778
e-mail: laografia[AT}lib.uoa.gr

Ωράριο Λειτουργίας
Από την 3η Οκτωβρίου 2011
Δευτέρα και Τετάρτη από τις 9.00 ως τις 16.00
Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.00 ως τις 19.00
Παρασκευή από τις 9.00 ως τις 15.00

Περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά λαογραφικού, ιστορικού, εθνογραφικού, κοινωνιολογικού περεχομένου, χειρόγραφες συλλογές φοιτητών λαογραφικού υλικού και μικρή λαογραφική συλλογή αντικειμένων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας

Διευθυντής
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καθηγητής Λαογραφίας

Βιβλιοθηκονόμοι
Ζωή Ζούπα
Ζηνοβία Σούλη