ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αίθουσα 305, 3ος όροφος
Τηλ. 210 7277 310
FAX: 210 7277 654
e-mail: pbointa[AT}phil.uoa.gr

Η Γραμματεία δέχεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11.00 ως τις 14.00

Γραμματέας
Μελαχροινή Καλλινίκου, τηλ. 210 7277 960
e-mail: mkallinikou[AT}phil.uoa.gr

Διοικητικοί υπάλληλοι
Ιουλία Λομποτέση, τηλ. 210 7277 473
Θεόφιλος Μπεναρδής, τηλ. 210 7277 738
Παναγιώτα Μποϊντά, τηλ. 7277 386
Ροδάνθη Ξεζωνάκη, τηλ. 7277 952
Άννα Πάστρα, τηλ. 210 7277 311
Νικόλαος Τρυφιάτης, τηλ. 210 7277 309
Ηλιάνα Φώτου, τηλ. 210 7277 738