ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παραπλεύρως Κυψέλης 802, Αίθουσα 1, 8ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 683
e-mail: philab@phil.uoa.gr

Διευθυντής
Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου, Πρόεδρος του Τμήματος

Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Αναστασία Χριστοπούλου, Πληροφορικός

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Εργαστήριο Πληροφορικής εκπαιδεύει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και τα μέλη ΔΕΠ και άλλες κατηγορίες εργαζομένων του Τμήματος Φιλολογίας στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των ψηφιακών μέσων γενικά και ειδικότερα στα πεδία της γλωσσικής και φιλολογικής έρευνας και διδασκαλίας. Προσφέρει (δωρεάν) Προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστικών εφαρμογών και ειδικότερα:

  • Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές (Εισαγωγή στη χρήση λειτουργικών συστημάτων, Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ. ά.)
  • Εξειδικευμένα προγράμματα για φιλολόγους (Ειδικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, Χρήση εργαλείων αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων των αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων κ. ά.).

    Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα αυτά έχουν όλα τα μέλη του Τμήματος Φιλολογίας των παραπάνω κατηγοριών, ύστερα από εγγραφή τους για συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εγγραφές γίνονται μέχρι τη συμπλήρωση τμημάτων 20 ατόμων, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα —Παρασκευή: 9:30 — 15:30