ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αίθουσα 605, 6ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 621, 210 7277 622
FAX: 210 7277 622
e-mail: tonephil[AT}phil.uoa.gr

Διευθυντής
Δημήτριος Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας dangel[AT}phil.uoa.gr

Καθηγητές
Δημήτριος Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας CV
Ευάγγελος Αθανασόπουλος
, Συγκριτικής Φιλολογίας CV
Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας CV
Ερασμία-Λουΐζα Σταυροπούλου, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Άννα Τζούμα, Θεωρίας της Λογοτεχνίας CV

Αναπληρωτές Καθηγητές
Ευριπίδης Γαραντούδης, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Χριστίνα Ντουνιά, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV

Επίκουροι καθηγητές
Λητώ Ιωακειμίδου, Συγκριτικής Φιλολογίας CV
Παρασκευή Ποσάντζη, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Άννα Χρυσογέλου-Κατσή, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV

Λέκτορες
Θανάσης Αγάθος, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Παναγιώτα Καρπούζου, Θεωρίας Λογοτεχνίας CV
Σταματίνα Λεντάρη, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Γιάννης Ξούριας, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
Μαρία Ρώτα
,
Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αικατερίνη Χανή
, Νεοελληνικής Φιλολογίας CV

ΕΤΕΠ / Γραμματέας
Γεράσιμος Μαγουλάς

ΕΤΕΠ / Βιβλιοθηκονόμος
Κυριακή Παπαδοπούλου