ΜΑΙΡΗ I. ΓΙΟΣΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

maryosi@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277616
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Αρχαία ελληνική τραγωδία, Αρχαϊκός Λυρισμός, προ-πλατωνική και πλατωνική Ποιητική, Αριστοτέλης περί ποιητικής, Πλάτων.
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1975, Πτυχίο Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
bulletsmall 1979, Μ.Α.(Classics), University of Toronto (Canada)
bulletsmall 1992, Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Κλασική Φιλολογία, ΕΚΠΑ
bulletsmall [Διδακτορική Διατριβή: Μύθος και Λόγος στον Σοφοκλή, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1996]
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2007-: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
bulletsmall 2000-2007: ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια  (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
bulletsmall 1994-2000: ΕΚΠΑ, Λέκτορας  (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
bulletsmall 1980-1994: ΕΚΠΑ, Επιστημονική συνεργάτης (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας)
bulletsmall 1978-1979: Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Βοηθός διδασκαλίας (Department of Classics) 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μελέτες - άρθρα
 1. «Η αριστοτελική περιπέτεια. Μια ανάγνωση της Ποιητικής 11.1452a 22-9», Παρουσία, τ. Γ' (1985) 49-59 [ως Μαίρη Κάσου] *
 2. Αριστοτέλους Συμπόσιον ή Περί μέθης. Τα σωζόμενα αποσπάσματα, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1992.
 3. «Κόριννα 654 PMG: Αρχαϊκότητα ή Μεταμόρφωση», Πρακτικά Α' Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (23-26 Μαΐου 1994), Αθήνα, Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1997, 167-186.
 4. Μύθος και Λόγος στον Σοφοκλή, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1996.
 5. Σοφοκλής Αίας, εισαγωγή - μετάφραση Εν Κύκλω, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.
 6. Πλάτωνος Ίων, Εισαγωγή - Σχόλια Μ.Ι Γιόση, Μετάφραση Δ.Γ. Σπαθάρας, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.
 7. Aristotle's POETICS: An Annotαted Bibliography 1955-1975, Μ. Ι. Γιόση - Α. Μελίστα, Περιοδικό ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων αρ. 45, Αθήνα 1998.
 8. Ευριπίδου Ηρακλής, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα, εκδ. Σμίλη (υπό έκδοση).
Επιστημονική Επιμέλεια
 • Θέλξις. Δεκαπέντε μελετήματα για τη Σαπφώ, Μ. Ι. Γιόση - Δ. Κιούση - Α. Τάτση (επιμ.), Αθήνα: Σμίλη (2004).
Μεταφράσεις
 1. Α. ANDREWES, Η Τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, 1982*
 2. J.-L. BACKES Ο Μύθος της Ελένης, Αθήνα, εκδ. Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 1993
 3. G.W. BOWERSOCK, Ο Ελληνισμός στην 'Υστερη Αρχαιότητα, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996
 4. C. DIANO, Μορφή και Τύχη. Αρχές για μια ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, Αθήνα, εκδ. 'Ινδικτος, 1997.
 5. J.-P. VERNANT, Μύθος και Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Σμίλη, 2000.
 6. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. Μετάφραση της τραγωδίας για την παράσταση του ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Αντρέι Σερμπάν που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο (και σε άλλα φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Ελλάδα) το καλοκαίρι του 2002.
 7. J.-P. VERNANT Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική, Αθήνα, εκδ. Σμίλη 2003.
 8. M. Detienne Η ανακάλυψη της μυθολογίας, Αθήνα, εκδ. Σμίλη, 2006.
 9. J.-P. VERNANT Περί ορίων [Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική. Μέρος Δεύτερο], Αθήνα, εκδ. Σμίλη (υπό έκδοση)
Ποιητικό έργο
 1. ΠΑΣΙΦΑΗ, Δέκα Ποιήματα, Αθήνα 1981 (εκτός εμπορίου)*
 2. ΤΟΠΙΟ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ, Αθήνα 1985*
 3. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, Αθήνα, εκδ. «Στιγμή», 1990
 4. ΟΙ ΓΑΜΟΙ, Αθήνα, εκδ. «Στιγμή», 1995
 5. ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, Αθήνα, εκδ. Οδός Πανός. 2006
* Σε ορισμένες δημοσιεύσεις (μέχρι το 1987) υπογράφω με το  όνομα Μ. Κάσου.