Βασιλική Χρυσανθοπούλου

Λέκτορας Κοινωνικής Λαογραφίας

vchrys@phil.uoa.gr

chryssanthopoulou@yahoo.co.uk

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7737 (Κυψέλη 704)
vchryssantopoulou
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall
Κοινωνική Λαογραφία
bulletsmall Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
bulletsmall Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
bulletsmall Μετανάστευση, διασπορά, εθνοτική και τοπική ταυτότητα
bulletsmall Συμβολισμός, θρησκεία και τελετουργία, υλικός πολιτισμός
bulletsmall Λαϊκή αφήγηση και προφορική ιστορία
bulletsmall Λαϊκός πολιτισμός και παγκοσμιοποίηση
   
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1977-1982: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο με “Άριστα” (Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1982-1984: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μ. Βρετανία, Master of Philosophy (M.Phil.) (Social Anthropology)
bulletsmall 1985-1993: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μ. Βρετανία, Doctor of Philosophy (D.Phil.)  (Social Anthropology)
bulletsmall Διδ. Διατριβή: The Construction of Ethnic Identity among the Castellorizian Greeks of Perth, Australia. 
Επόπτες Καθηγητές:  John K. Campbell, Renee Hirschon
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall  2011 - : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας
bulletsmall 2008-2011: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας
bulletsmall 2004-2008: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ερευνήτρια Δ΄ βαθμίδας
bulletsmall 1996-2004: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Επιστημών της Τέχνης, διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80
bulletsmall 2010-2011: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ενότητα του Ελληνικού Πολιτισμού
 
purple_line
 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
bulletsmall Visiting Fellow (Επισκέπτρια Ερευνήτρια) στο National Europe Centre του Australian National University στην Κάμπερρα της Αυστραλίας (Ιούλιος-Αύγουστος 2004)
 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. «Η Πασχαλινή Κούνια του Καστελλορίζου: Κοινωνικές Θεωρήσεις και Προεκτάσεις»     στον τόμο Σύνδειπνον: Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθ. Δημ. Σ. Λουκάτο από Παλαιούς Μαθητές του στην Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 1988), σελ. 307-331.
 2. «Το “κακό μάτι” στους Έλληνες της Αυστραλίας: Ταυτότητα, συνέχεια, νεοτερικότητα», Αρχαιολογία και Τέχνες Τεύχος 72, ειδικό αφιέρωμα στη Μαγεία στη Νεότερη Ελλάδα, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 22-30 [δημοσιευμένο στα αγγλικά ως “The Evil Eye among the Greeks of Australia: Identity, Continuity and Modernization”, in J.C.B. Petropoulos (ed.), GreekMagic: Ancient, MedievalandModern, Routledge, London and New York 2008, pp. 106-118].
 3.  “Gender, Work and Ethnic Ideology:  Castellorizian Greeks in Perth, Australia”   ΕπιθεώρησηΚοινωνικώνΕρευνών/The Greek Review of Social Research 110 A΄ (2003), Special Issue: Gender and International Migration: Focus on Greece, E. Tastsoglou and L. Maratou - Alipranti (eds.), pp. 107-140.
 4. «Οι Αλβανοί μετανάστες του Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις» Πρακτικά ΙΑ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, επιμ. Χ. Ν. Μπαμπούνης, Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Σπάτα 2006, σελ. 507-530.
 5. «Ο Άγιος Τρύφων και η παράδοση της αμπελουργίας στη Βυτίνα» Οίνον ιστορώ VI, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Αρκαδικά Οινολογήματα», επιμ. Ι. Πίκουλας, Κτήμα Σπυρόπουλου, Μαντίνεια Αρκαδίας, Αθήνα 2007, σελ. 99-115, πίν. 22-27.
 6. «Από τα cafes της υπαίθρου στις ιστοσελίδες: Μια διαχρονική προσέγγιση της κυθηραϊκής ταυτότητας στην Αυστραλία»,   Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Κυθηραϊκή Μετανάστευση: Ιστορική Διασπορά και Σύγχρονες Πληθυσμιακές Μετακινήσεις», επιμ. Γ. Λεοντσίνης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα 2007, σελ. 424 - 462.
 7. «Οι μικρές πατρίδες του Ελληνισμού: Οι εθνοτικο-τοπικοί δεσμοί των Ελλήνων της Αυστραλίας με την Ελλάδα και τη διασπορά της στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης» Πρακτικά Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου των Ελλήνων της Διασποράς, Εκδόσεις Προγράμματος«Οικουμενικός Ελληνισμός», Αθήνα 2007, σελ. 191-203.
 8. «“Νάνι, που το’ σπερνε αητός τσαι που το γέννα κόρη”»:  Η γέννηση στον ελληνόφωνο κόσμο κατά τον 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα», Αρχαιολογία και Τέχνες, Τεύχος 104, ειδικό αφιέρωμα: Η Ιατρική, στη νεότερη εποχή, Σεπτέμβριος 2007, σελ. 45-55.
 9. «Εορταστικές τελετουργίες, συμβολισμός και ταυτότητα στις κοινότητες της ελληνικής διασποράς», στον τόμο Ανθρωπολογία και Συμβολισμός στην Ελλάδα, επιμ. Ε. Αλεξάκης, Μ. Βραχιονίδου και Α. Οικονόμου, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, Αθήνα 2008, σελ.  323-357.
 10.  «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις στο παροιμιολογικό έργο του Δ. Σ. Λουκάτου και η ανθρωπολογική προσέγγιση των παροιμιών» O Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 23 Απριλίου 2004), Δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 27, Αθήνα 2008, σελ. 179-195.
 11. «Ο τόπος της πατρίδας στο λόγο και στις εθιμικές τελετουργίες των Καρπαθίων της Κάμπερρας Αυστραλίας» Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 Μαρτίου 2006), επιμ. Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, Επαρχείο Καρπάθου, Αθήνα 2008, σ. 1027-1074.
 12. «Γνωριμία με την Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου». Συμμετοχή με κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό στο πιλοτικό DVD για εκπαιδευτική χρήση με τίτλο «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα για λαογραφική αποστολή», του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2008.
 13. “Gender and Ethno-Regional Identity among Greek Australians: Intersections” Gender and Diasporas. Labour, Community and Identity in the Greek Diaspora, E. Tastsoglou (ed.), Lexington Press 2009, pp. 197-227.
 14. «Φαγητό και εθνοτική ταυτότητα στις  τελετουργίες του κύκλου της ζωής των Ελλήνων της Αυστραλίας» Εθνολογία 14 (2010), Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, σελ. 53-83.
 15. «Διεθνικές συναντήσεις.  Οι νεότερες γενιές των Δωδεκανησίων επισκέπτονται τους τόπους καταγωγής τους», Δωδεκανησιακά Χρονικά.  Περιοδική επιστημονική έκδοση, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, τόμος ΚΔ΄ (2010), Ρόδος, σελ. 119-147.
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
bulletsmall Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού», με αντικείμενο την τεκμηρίωση ψηφιοποιημένου λαογραφικού υλικού και τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων. ως ανάθεση έργου από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (01.07.2007 -30.06.2008).
 
purple_line
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Επιτόπια έρευνα σε θέματα λαϊκού πολιτισμού, τοπικής και εθνοτικής ταυτότητας στην Ελλάδα (κυρίως στην Αρκαδία και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε αστικές περιοχές), στους Έλληνες της διασποράς (Βρετανίας, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας) και σε μετανάστες στην Ελλάδα
 • Επιμέλεια και μετάφραση στα αγγλικά δίγλωσσων επιστημονικών εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα τον υλικό πολιτισμό και το δημοτικό τραγούδι – ενδεικτικά, του δίγλωσσου (ελληνικά και αγγλικά) τόμου, Ωδή στην Ελιά / Ode to the Olive Tree, έκδοσης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα, Ιούνιος 2004
 • Επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου της Renée Hirschon, Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής:  Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά,  Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2004
 • Μέλος οργανωτικών επιτροπών επιστημονικών Συνεδρίων: του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, από κοινού με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, με θέμα:  «Παραδοσιακή Μουσική και Σύγχρονη Δημιουργία» (Μέγαρο Μουσικής, 29-31.03.2008)∙ μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στη Διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου της International Society for Folk Narrative Research στην Αθήνα, 21-27 Ιουνίου 2009, με θέμα: “Narratives across Space and Time:  Transmissions and Adaptations”
 • Μέλος επιστημονικών εταιρειών: της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της InternationalSocietyforFolkNarrativeResearch (I.S.F.N.R.), της Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.), της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και του Κέντρου Καρπαθιακών Ερευνών
 • Μέλος επιτροπών αξιολόγησης επιστημονικών μελετών κοινωνιολογικού, λαογραφικού και ανθρωπολογικού περιεχομένου, οι οποίες  υποβάλλονται προς δημοσίευση στην Επετηρίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και στο περιοδικό EthnologiaonLineτης Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας