ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Λέκτορας Λαογραφίας

gthanop@phil.uoa.grΤμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277727, 210-7277777, fax:2107277778
(Γραφείο 705, 7ος όροφος)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Ο Προφορικός και γραπτός χαρακτήρας της λαϊκής λογοτεχνίας και παράδοσης
bulletsmall Η Ποιητική και τα κοινωνικά συμφραζόμενα του Δημοτικού Τραγουδιού
bulletsmall Η Ποιητική σχέση του «Διγενή Ακρίτα» Escorial με τα ηρωικά τραγούδια( Ακριτικά)
bulletsmall Η σύγχρονη λαϊκή ποίηση (έντυπη και ηλεκτρονική)
bulletsmall Ο Λαϊκός πολιτισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία
bulletsmall Η συνάντηση παράδοσης και νεωτερικότητας (κυρίως σε υπερρεαλιστές ποιητές)
 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1966-1971: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο  Ελληνικής Φιλολογίας (Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών σπουδών)
bulletsmall 1988: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό στη Λαογραφία.
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 1973-1996: Καθηγητής Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
bulletsmall 1996-1999: Απόσπαση στο ΕΚΠΑ, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό τμήμα της Λαογραφίας.
bulletsmall 2000-2007: Καθηγητής , Διευθυντής Λυκείου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
bulletsmall 2007: ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας , Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας (Λέκτορας Λαογραφίας)
 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Το Τραγούδι « του Αρμούρη». Χειρόγραφη και προφορική παράδοση, Αθήνα 1990, εκδ.Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου, αριθμ.76. (Διδακτορική Διατριβή).
  2.  Ο «Διγενής Ακρίτης» Escorial και το ηρωικό τραγούδι «του υιού του Ανδρονίκου». Τα κοινά τυπικά μορφολογικά στοιχεία της ποιητικής τους, Αθήνα 1993.
  3. Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι. Ο νεότερος λαϊκός βίος, τόμος Α, Πάτρα 2002, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Συλλογικό έργο).
  4. «Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη». Αθήνα 2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη σειρά «Τεχνολογικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια», (Συλλογικό έργο)
  5. Ο Νίκος Γκάτσος και η Ελληνική Λαϊκή Παράδοση. Ερμηνευτική Μελέτη. Αθήνα 2008, εκδ.Graphopress.
  6. «Δημοτικό Τραγούδι και Ερωτόκριτος. Η περίπτωση ενός Απεραθίτικου Δημοτικού Τραγουδιού», Πρακτικά του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Φιλώτι, 3-6 Σεπτεμβρίου 1992), Αθήνα 1994, σελ. 1005 - 1012
  7. «Τοπωνύμια προερχόμενα από τη λέξη Σαρακηνός στα νησιά του Αιγαίου», περιοδικό ΟΝΟΜΑΤΑ, Πρακτικά Α' Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου (Λήμνος 27-29 Σεπτεμβρίου), με θέμα «Τα τοπωνύμια των νήσων του Αιγαίου», Αθήνα 1994, σελ. 143-148.
  8. «Το έθιμο του Κλήδονα στην ποιητική «Αμοργό», του Ν. Γκάτσου», Λαογραφία, τόμος  37 (1993-1994), σελ. 117-121.
  9. «Κριτικές παρατηρήσεις στον «Διγενή Ακρίτη» του Escorial», περιοδικό ΔΙΠΤΥΧΑ, Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, 1994-1995, τόμ. ΣΤ', Μνήμη Bruno Lavagnini, σελ. 121-135.
  10. «Ποιητικά σημεία κοινά στο «Διγενή Ακρίτη» του Escorial και στο Τραγούδι «του Θεοφύλακτου»», ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ, τομ.39, 1997, σελ.97-119.
  11. «Ελληνικά τοπωνύμια της Μ. Ασίας στις παραλλαγές του Ακριτικού Έπους», Πρακτικά Β' Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου (Καστελόριζο, Σεπτέμβριος 1996), με θέμα «Τοπωνύμια Ελληνικά σε περιοχές έξω του ελληνικού χώρου».
  12. «Ποιητικά σημεία κοινά στο «Διγενή Ακρίτη». Escorial και σε ποντιακά δημοτικά  τραγούδια». Πρακτικά συνεδρίου Μικρασιατικής Λαογραφίας 1996. (Εκδίδει η Ένωσις Σμυρναίων), «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. 20ος, Αθήνα 1997.
  13. «Μια «συνειδητή» παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού «του Διάκου» στην «Αμοργό» του Ν. Γκάτσου». Λαογραφία τόμ. 38, 1995-1996, σέλ. 129-132.
  14. «Η ανάγκη διάσωσης, έρευνας και μελέτης του λαϊκού πολιτισμού της Ηραίας». Πρακτικά Α' Ηραιάτικου Συνεδρίου, 19-8-95, Πυρρή Αρκαδίας, σελ. 97-103.
  15. «Άθλων επιβολή σε μνηστήρες στη Νάξο. Οι προομηρικές ρίζες μιας πανελλήνιας παράδοσης». Πρακτικά Β' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Χαλκί 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.
  16. «Γαμήλια τραγούδια των Κυθήρων. Σύνδεση με την εθιμική διαδικασία και τα κοινωνικά δεδομένα». Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 20-24 Σεπτέμβριος  2000. Πρακτικά Συνεδρίου, τόμ. Β', σελ. 277-297.
  17. «Τροφές και είδη διατροφής σε καρπαθιακά έθιμα». Β' Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας. Κάρπαθος 26-29 Σεπτεμβρίου 2001. Πρακτικά Συνεδρίου, σέλ. 269-293.
  18.  «Τεχνοτροπικά στοιχεία στην έντυπη λαϊκή ποίηση της Καρπάθου» στο: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Κάρπαθος και Λαογραφία, Γ' Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, Κάρπαθος 21 - 26 Μαρτίου 2006, Πρακτικά, Αθήνα 2008, σελ. 581 -596.
  19. «Τα στιχουργήματα του Νάξιου Λαϊκού ποιητή Κοτζαλά», στο: Αγαθοεργίη, τιμητικός τόμος για τον επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο, διαπρεπή λόγιο της διασποράς, Αθήνα 2008, εκδ. Συλλόγου Δαμαριών Νάξου, σελ. 335 - 363.
purple_line