Ζ.Ι. Σιαφλέκης

Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

siaflekis@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210- 7277631 (Κυψέλη 604)
     
purple_line
 

Ο Ζ.Ι. Σιαφλέκης είναι Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Παρισιού (Université de Paris X) απ' όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Δίδαξε σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.
Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι τα ακόλουθα:

bullet Συγκριτική ιστορία της λογοτεχνίας
bullet Αισθητική της πρόσληψης
bullet Διακειμενικότητα
bullet Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών
bullet Σχέσεις της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες
 


Κυριότερες δημοσιεύσεις στα ελληνικά (βιβλία): α)  Συγκριτισμός και Ιστορία της λογοτεχνίας, Αθήνα, Επικαιρότητα 1988. β) Από τη νύχτα των αστραπών στο ποίημα γεγονός, Αθήνα, Επικαιρότητα 1989. γ) Η εύθραυστη αλήθεια. Εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου, Αθήνα, Gutenberg 1994.

purple_line