Παναγιώτα Καρπούζου

Λέκτορας Θεωρίας Λογοτεχνίας

pkarpouzou@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277918 (Κυψέλη 609)

     
purple_line
 

H Παναγιώτα Καρπούζου είναι Λέκτορας Θεωρίας Λογοτεχνίας. Σπούδασε Φιλολογία (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Παν/μιο του Salzburg. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle-PARIS III. Έλαβε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και ερευνητικές υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. και από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Δίδαξε Θεωρία της Λογοτεχνίας, Νεοελληνική Φιλολογία και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στα Πανεπιστήμιο Πατρών (2003-2011), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2005-2008) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006-2008). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο χώρο της Ποιητικής, της Αφηγηματολογίας, της Μετακριτικής και της Πολιτισμικής Κριτικής. Τα ερευνητικά ζητήματα που την απασχολούν είναι ειδικότερα οι θεματικές της μετανεωτερικότητας, της ταυτότητας και των σύγχρονων τεχνολογιών μέσα από την αμφίδρομη σχέση λογοτεχνίας, επιστημονικού λόγου και κοινωνικο-φιλοσοφικού στοχασμού. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Παν/μιου Αθηνών και του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS -ΙΤΕΜ). Έχει μεταφράσει το έργο του Τ. Eagleton, Μετά τη θεωρία, Μεταίχμιο, 2007. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε σύμμεικτους τόμους και περιοδικά. Βιβλία της: P. Karpouzou, La poetique de l'ironie dans la nouvelle du XIXe siecle, Presses Universitaires du Septentrion, (2003) / A. Τζούμα, Π. Καραβία, Π. Καρπούζου, Βιβλιογραφία Θεωρίας Λογοτεχνίας και Πολιτισμικής Κριτικής 1957-2007 (Τόπος, 2012, υπό έκδοση).

 

purple_line