Σοφία Παπαϊωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας

spapaioan@phil.uoa.gr

papaioannou
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277380 (Κυψέλη 706)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα λογοτεχνία της εποχής του Αυγούστου
bulletsmall Ρωμαϊκό Έπος
bulletsmall Ρωμαϊκή Κωμωδία
bulletsmall Πρόσληψη των Ομηρικών επών και της Ελληνιστικής ποίησης στη λογοτεχνία της εποχής
του Αυγούστου και των πρώτων αυτοκρατόρων.
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1988-1992: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1993-1995: University of Texas at Austin, M.A. (Classics)
bulletsmall 1995-1998: University of Texas at Austin, Ph.D. (Classics)
bulletsmall Διδ. Διατριβή: Romanizing the Greeks in Vergil's Aeneid. Επόπτης Καθηγ. Karl Galinsky
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2007 — :Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
bulletsmall 2002-2007 : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Λέκτορας
bulletsmall 2000-2002: The University of Ohio, Akron (Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology), Επισκ. Επίκουρη Καθηγήτρια
bulletsmall 1998-2000: The University of Tennessee (Department of Classics),
bulletsmall 1995-1997: The University of Texas at Austin (Department of Classics), Βοηθός Διδασκαλίας
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Epic Succession and Dissension: Ovid, Metamorphoses 13.623-14.582, and the Reinvention of the Aeneid.  Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 73 (Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2005). ISBN 3-11-018326-9. Pp. xiv+218.
  2. Redesigning Achilles: The 'Recycling' of the Epic Cycle in Ovid, Metamorphoses 12.1-13.620  Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 89 (Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2007). ISBN 978-3-11-020048-5. Pp. xii+304.
  3. "Το Πέρασμα στην Εσπερία [The Passage to Hesperia]", στο: Κ. Σπανουδάκης και Φ. Μανακίδου, επιμ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΜΟΥΣΑ, (Αθήνα 2008), 645-700.
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
* Μέλος της "Πράξης 36" (Action 36), με τίτλο "Tributary Empires". Ερευνητικό Πρόγραμμα διαπανεπιστημιακό τριετούς διάρκειας (2006-2009) στο οποίο συμμετέχουν 12 ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα 8 διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας - ESF (European Science Foundation) στα πλαίσια των προγραμμάτων "COST Calls for Actions" στην ενότητα (Unit) "Humanities and Social Sciences".