Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

 markopou@phil.uoa.gr
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277726 (Κυψέλη 705)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall
Βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία
Επιστολογραφία
Βυζαντινή εκπαίδευση
Πνευματική κίνηση κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής δυναστείας
bulletsmall
bulletsmall
bulletsmall
 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1970: Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
bulletsmall 1972-1974: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι: Élève titulaire της École Pratique des Hautes Études (IVe section). Υπότροφος του Ιδρύματος Σταθάτου
bulletsmall 1978: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
bulletsmall Διδ. Διατριβή: Η χρονογραφία του Ψευδοσυμεών και οι πηγές της.
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2000 - : Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής
bulletsmall 1994-2000: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής
bulletsmall 1988-1994: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπλ. καθηγητής
bulletsmall 1984-1988: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας (Ρέθυμνο),  Επίκ. καθηγητής
bulletsmall 1974-1984: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ερευνητής
 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Anonymi professoris epistulae, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 37, Berlin-New York 2000
  2. History and literature of Byzantium in the 9th-10th centuries , Variorum reprints, Ashgate 2004
  3. Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αθήνα 2008
  4. Στο σχολείο με χαρτί και καλαμάρι, Αθήνα 20022
 
purple_line