Σταματίνα Λεντάρη

Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας

tlendari@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277626 (Κυψέλη 605)

     
purple_line
 

Η κυρία Σταματίνα Λεντάρη είναι Λέκτορας στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γνωστικό αντικείμενό της είναι «Δημώδης Μεσαιωνική Γραμματεία (10ος-15ος αιώνας)». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη λογοτεχνική παραγωγή της μεσαιωνικής και πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας (1100-1700). Βιβλία: R. Beaton, J. Kelly, Τίνα Λεντάρη, Πίνακας συμφραζομένων του Διγενή Ακρίτη, Σύνταξη Ε (1995) και .Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (Livistros and Rodamne). A Critical Edition of Vat. gr. 2391 with an Introduction, Commentary and Index-Glossary. Editio princeps (2007).

purple_line