ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

ekonst@tee.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277638 (Κυψέλη 603)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κωμωδία· ιστορία του ευρωπαϊκού κωμικού θεάτρου· Ηρόδοτος· αρχαία μυθοπλασία· αινίγματα και γρίφοι· παραμύθια· Ανατολικές φιλολογίες· αρχαία Αίγυπτος· επίδραση της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου στον ελληνικό πολιτισμό· πρόσληψη των κλασικών κειμένων στη νεότερη Ευρώπη· Δάντης· Μπόρχες. 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall Ε.Κ.Π.Α., 1990−1995, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1995−1996, M.Phil. (Classics)
bulletsmall Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1996−2000, Ph.D. (Classics)
bulletsmall Διδ. διατριβή: A Commentary on the Fragments of Eight Plays of Antiphanes
Επόπτης: Καθηγ. R. L. Hunter
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής, 2008−
bulletsmall Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας, 2003−2008
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Ακίχαρος. Η Διήγηση του Αχικάρ στην αρχαία Ελλάδα, τόμ. 1 & 2, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 2008. ISBN 978-960-269-206-6 (set), 978-960-269-207-3 (τόμ. 1), 978-960-269-208-0 (τόμ. 2).
  2. “Towards a Literary History of Comic Love”, C&M 53 (2002) 141−171.
  3. Un échantillon d’Aristophane: Οι Σφήκες του Αριστοφάνη και οι Διάδικοι (Les Plaideurs) του Ρακίνα”, ΕΕΦΣΠΑ 54 (2002-2003) 233−275.
  4. “Trial by Riddle: The Testing of the Counsellor and the Contest of Kings in the Legend of Amasis and Bias”, C&M 55 (2004) 85−137.
  5. “Ο Σολομών αγωνιστής: Οι αγώνες γρίφων του βασιλιά Σολομώντα στην Παλαιά Διαθήκη και στην ελληνιστική ιστοριογραφία”, Ελληνικά 54 (2004) 221-271.
  6. “The drinking theatre: Staged symposia in Greek comedy”, Mnemosyne (ser. 4) 58 (2005) 183-217.
  7. “Aesop adulterer and trickster: A study of Vita Aesopi ch. 75−76”, Athenaeum 94 (2006) 563−600.
  8. “The Warlike and the Wary: The council of Xerxes in Herodotus VII 8-11 and some Near Eastern tales”, Eikasmos 18 (2007) 219-244.