ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ

Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας

ekaram@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277617 (Κυψέλη 606)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα λογοτεχνία της εποχής της Respublica και της εποχής του Αυγούστου
bulletsmall Κικέρωνας
bulletsmall Ρωμαϊκό Έπος
bulletsmall Λυρική Ποίηση
bulletsmall Ρωμαϊκή Κωμωδία
bulletsmall Το θέμα της Μούσας στη Λατινική ποίηση.
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1971-1975: Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Πτυχίο (Φιλολογία)
bulletsmall 1975-1976: Université de la Sorbonne (Paris IV), D.E.A. (Études Classiques)
bulletsmall 1976-1979: Université de la Sorbonne (Paris IV, Doctorat (Littérature Latine) 
bulletsmall Διδ. Διατριβή: Le Sentiment de la Nature dans les Odes d'Horace. Επόπτης: Καθηγ. Pierre Grimal
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2006 — : Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγήτρια                       
bulletsmall 2001-2006: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
bulletsmall 1989-2001: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια      
bulletsmall 1982-1989: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας 
bulletsmall 1980-1982: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επιμελήτρια Α΄Έδρας Λατινικής Φιλολογίας
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Le Sentiment de la Nature dans les Odes d'Horace, Athénes, 1982 (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 45, σσ. 191).
  2. Οι Dei Penates της Αινειάδας και ο Αύγουστος, Παρουσία V (1987), Παράρτημα 3, σσ. 80.
  3. «L'œuvre poétique de Cicéron et le loisir romain», στο Les loisirs et l'héritage de la culture classique - Actes du XIIIe Congrés de l'Association Guillaume Budé (Dijon 27-31 août 1993). Collection Latomus, tome 230, Bruxelles, 1996, σσ. 379-389.
  4. « Le théâtre de Térence et l'image cicéronienne du «cercle de Scipion» », Bulletin de l'Association Guillaume Budé (BAGB) 60 (2001) 357-378.
  5. «Musa ou Musae ? Poétique ou Poétiques chez les poètes augustéens ?», Revue des Études Latines (R.É.L.) 81 (2003) 133-156.
  6. «L'Espagne dans le lyrisme augustéen» στο Hispanité et Romanité (Paris - Barcelona oct., nov. 1999) Collection des Publications de la Casa de Velázquez, Madrid, 2004, σ. 141-159.
  7. «Les Camenae de la poésie augustéenne : archaϊsme, varietas ou indice de poétique ?» στο La Poétique, théorie et pratique, Actes du XVème Congrès international et quinquennal de l'Association Guillaume Budé (Orléans 25-28 août 2003), Paris, Les Belles Lettres, 2005, σ. 462-488.
  8. «Théorie et pratique de l'hymne romain chez Cicéron », στο L'hymne antique et son public (éd. Y. Lehmann), Recherches sur les Rhétoriques Religieuses 7,  Brepols, 2007, σ. 417-437.