ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

dimkaradimas@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277653 (Γραφείο 606)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Αρχαία ελληνική ρητορική
bulletsmall Η σχέση ρητορικής και φιλοσοφίας από τα κλασικά χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα
bulletsmall Δεύτερη Σοφιστική
bulletsmall Αίλιος Αριστείδης
bulletsmall Σέξτος Εμπειρικός
bulletsmall Η επίδραση της κλασικής ρητορικής στους συγγραφείς της πρώιμης χριστιανικής περιόδου
bulletsmall Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1996: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο της Lund (Lunds Universitet), Σουηδία.
bulletsmall 1992-1996: Διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Lund.
bulletsmall 1989-1992: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Lund.
bulletsmall 1979: Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2009: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας - Επίκουρος Καθηγητής
bulletsmall 2006: Πανεπιστήμιο της Δαμασκού (σειρά μαθημάτων ως επισκέπτης Καθηγητής)
bulletsmall 2002-2005: Πανεπιστήμιο του Cambridge (University of Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages)
bulletsmall 1998-2002: Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας (University of Jordan):  οργάνωση Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο και διδασκαλία
bulletsmall Ο Δ. Καραδήμας έχει επίσης διδάξει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε την περίοδο 2007-2009 και από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων.
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Sextus Empiricus against Aelius Aristides: The Conflict between Philosophy and Rhetoric in the Second Century A.D., Lund: Lund University Press 1996 (Διδακτορική διατριβή).
  • Tatian's Oratio ad Graecos: Rhetoric and Philosophy/Theology (στη σειρά: Scripta minora Regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis), Lund 2003.
  • 'Marcus Aurelius' Meditations and its Rhetoric', στο: A. Piltz (εκδ.), For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist, Lund: Nordic Academic Press 2003, 165-189.
  • «Ναυσιφάνης και Επίκουρος: οι περί ρητορικής απόψεις τους», Αρχαιογνωσία 12 (2004), 111-139.
  • «Έρωτας και ρητορική: μια ανάγνωση του Εγκωμίου της Ελένης», στο: Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο Δελφών «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα», Πρακτικά Συμποσίου, 19-21 Σεπτεμβρίου 2003, Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2004, 25-34.
  • Eros and Rhetoric: From Gorgias to Plato (στη σειρά: Scripta minora Regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis), Lund and Eslov 2008.
  • 'Epictetus on Rhetoric', στο: E. Karamalengou and Eug. Makrygianni (eds.) Αντιφίλησις, Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture - In Honour of J.-Th. A. Papademetriou, Stuttgart 2009, 337-353.