Μαριάνθη Καπλάνογλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας

mkaplanog@phil.uoa.grΤμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-727 7729 (Κυψέλη 705)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Ιστορική και Κοινωνική Λαογραφία
bulletsmall Συγκριτική Λαογραφία των Βαλκανίων και της Μεσογείου
bulletsmall Παιδαγωγικά της Λαογραφίας
bulletsmall Λαϊκή Αφήγηση
bulletsmall Κοινωνική Ιστορία του Παραμυθιού
   
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1987-1991: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (Ιστορία)
bulletsmall 1991-1992: École des Hautes Études en Sciences Sociales, D.E.A. (Histoire et Civilisations)
bulletsmall 1992-1996: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορική διατριβή (Λαογραφία)
bulletsmall Διδ. Διατριβή: Τα παραμύθια στα ελληνικά περιοδικά για παιδιά και νέους (1836-1922)
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2008 - : Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
bulletsmall 2004-2008: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επίκουρη Καθηγήτρια
bulletsmall 1999-2004: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Λέκτορας
bulletsmall 1996-1999: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80
bulletsmall 2004-2007: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό
 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. «ΑΤ 545Β Puss in Boots and the Fox Matchmaker: from the central Asian to the European tradition», Folklore 110 (1999), London, p. 57-62.
  2. "The girl as soldier: a history of the Greek narrative traditions" Archivio Anthropologico Mediterraneo II (1999), s. 145-154.
  3. Παραμύθι και Αφήγηση στην Ελλάδα: μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002.
  4. Κόκκινη κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004.
  5. "The folk cult of St Phanourios in Greece an Cyprus, and its relationship with the international tale type 804", Folklore 117 (2006), London, p. 54-74.
  6. Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών Γ. Α. Μέγα 4-5, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2006-2007.
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
bulletsmall Συμμετοχή στο CEIM Project «European Citizenship and Mediterranean Identities".
 
purple_line