Διονύσιος Χ. Καλαμάκης

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

dkalam@phil.uoa.grΤμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277707 (Κυψέλη 708)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall
Πρωτοβυζαντινή περίοδος - Πατρολογία
Ελληνική Λεξικογραφία - Βυζαντινά Λεξικά
Παλαιογραφία - Εκδοτική
Μεταρωμανικά Κοντάκια
bulletsmall
bulletsmall
bulletsmall
 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1978-1983: Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
bulletsmall 1983-1986: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Louvain Βελγίου (Licence en philology et histoire orientales. Monde byzantin)
bulletsmall 1987: Διδ. Διατριβή: Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της Πατερικής Λεξικογραφίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας. Επιβλέπων Καθ. Κ.Α. Μανάφης
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 1997 - σήμερα: Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής
bulletsmall 1993 - 1997: Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτωρ
 
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
bulletsmall Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππώνος εξελληνισθέν υπό Δημητρίου του Κυδώνη, Αθήναι 1996
 
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
bulletsmall Έκδοση μεταρωμανικών κοντακίων
bulletsmall Συνέχιση της εκδόσεως των Βυζαντινών Ετυμολογικών Λεξικών (Lasserre - Livadaras)
 
purple_line
ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΡΓΟ
bulletsmall 1980 έως σήμερα: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Παρνασσός», Επιμελητής Δημοσιευμάτων και Αρχείων, Ειδικός Γραμματεύς, Γενικός Γραμματεύς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός