ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

shatzik@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277603 (Κυψέλη 608)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Ελληνιστική ποίηση·Τραγωδία
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall Ε.Κ.Π.Α., Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall Διδακτορικές Σπουδές, University of London, Birkbeck College (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1979: Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Διδ. διατριβή: A Stylistic Commentary on Theocritus' Idyll 7 (Επόπτης: Καθηγ. G. Giangrande)
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 1981-σήμερα: Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας -Καθηγήτρια
bulletsmall 1979-1981: Ειδική Επιστήμων, Τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Κρήτης
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. A Stylistic Commentary on Theocritus' Idyll 7 (Amsterdam: Adolf M. Hakkert 1982)
   
 2. " A Textual Problem in Theocritus' Idyll  XXII, 166" AC 47 (1978), 163-164

 3. " The Dual In Theocritus", MPhL 3 (1981), 73-87

 4. "Non-existent rivers and geographical adynata", MPhL 8 (1987), 121-133

 5. "Il. 21, 126 and its alleged interpretation by Philetas", AC 63 (1994), 201-209

 6. "The meaning of Theocritus' "bucolic" Idylls", Πρακτικά του Πρώτου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Αθήνα 1997), 567-585

 7. "Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση: μια επικίνδυνη πλάνη", ΄Ινδικτος 5 (1997), 51-72

 8. "How did Virgil read Theocritus?", Myrtia 16 (2001), 105-110

 9. Θεοκρίτου Ειδύλλια I-VII: Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια (Αθήνα: Καρδαμίτσα)

 10. "Personal Names in Theocritus", στον τελευταίο τόμο του TYCHE
purple_line
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
 • Γ. Χριστοδούλου-Λ. Χατζηκώστα, μτφρ. H.C. Baldry, Το Τραγικό Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα: Καρδαμίτσα)

 • Λ. Χατζηκώστα, μτφρ. G. Hutchinson, Ελληνιστική Ποίηση (Αθήνα: Καρδαμίτσα 2007)