ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Επίκουρη Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας

sophiag262@yahoo.fr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277938 (κυψέλη 603)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Ρωμαϊκό Έπος εποχής των Φλαβίων, Τραγωδίες του Σενέκα, Φαίδρος, σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας και εφαρμογή τους στη λατινική λογοτεχνία
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1987: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλολογικό (Κλασικό)
bulletsmall 1989: Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en Etudes latines, Universite de Paris-Sorbonne (ParisIV)
bulletsmall 1994: Doctorat (Langue et Litterature latines), Universite de Paris-Sorbonne (ParisIV)
bulletsmall Διδακτορική Διατριβή: Technique narrative et voix du narrateur : L'apostrophe dans la Thebaide de Stace . Επόπτης: Prof. Hubert Zehnacker
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 1992-1994: Junior Researcher of the European Science Foundation, Πρόεδρος: Prof. B. Munk Olsen
bulletsmall 1994-1996: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Centre d'Etudes Anciennes (CEA), Ecole Normale Superieure-Ulm, Paris
bulletsmall 1996: Μεταδιδακτορική Υπότροφος του Ιδρύματος "Giorgio Pasquali" (Pisa), Fondation Hardt, Vandoeuvres-Geneve
bulletsmall 1996-1997: Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας, Universite de Bourgogne, Dijon
bulletsmall 1997-1998: Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας, Universite de Rennes 2, Haute Bretagne
bulletsmall 1998-2003: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Universite Paris 13
bulletsmall 2003-2008: Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
bulletsmall 2008- : Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Epicedion. Hommage a P. Papinius Statius 96-1996, (eds. F. Delarue, S. Georgacopoulou, P. Laurens, A.M. Taisne), La Licorne 38, Universite de Poitiers, 1996 (σελ. 341 +1 Cassette, S. Daitz)
  2. Aux frontieres du recit epique: l'emploi de l'apostrophe du narrateur dans la Thebaide
    de Stace
    , Collection Latomus 289, Bruxelles, 2005. (σελ. 296)