ΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

cfakas@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277540 (Γραφείο 706)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Αρχαίο ελληνικό δράμα
bulletsmall Ελληνιστική ποίηση
bulletsmall Αρχαίο μυθιστόρημα
bulletsmall Φιλολογία στην αρχαία Ελλάδα
bulletsmall Παράδοση της αρχαιοελληνικής γραμματείας
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1984-1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1989-1992: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1993-1999: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Διδακτορικό (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall Διδ. διατριβή: Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition des didaktischen Epos. Επόπτης: Καθηγ. Dieter Harlfinger
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2010 −: Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Φιλολογίας), Λέκτορας
bulletsmall 2009-2010: Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Φιλολογίας), Διδάσκων Π.Δ. 407
bulletsmall 2006-2007: Πανεπιστήμιο Harvard (Center for Hellenic Studies), Junior Fellow
bulletsmall 2001-2008: Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Ινστιτούτο Ελληνικής & Λατινικής Φιλολογίας), Επιστημονικός Βοηθός
bulletsmall 1999-2000:  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Aristoteles-Archiv), Μεταδιδακτορικός ερευνητής
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik, Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte 11 (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2001), σσ. x + 258.
  • "Ein Berliner Papyrus des Homerlexikons des Apollonios Sophistes", APF 47 (2001) 26-49.
  • "Charitons Kallirhoe und Sybaris", RhM 149 (2005) 413-417.
  • "Seeräuberei und Homoerotik bei Longos", WJA 29 (2005) 185-191.
  • "Ο Άρατος και η ελληνιστική διδακτική ποίηση", στο: Φ. Π. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (Αθήνα 2008), σσ. 85-122.