Αικατερίνη Χανή

Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας

achani@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210- 7277851 (Κυψέλη 829)
     
purple_line
 

Η Αικατερίνη Χανή εργάζεται ως Λέκτορας στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική της εργασία επικεντρώνεται στην υπερρεαλιστική ποίηση και γενικότερα στην ποίηση της γενιάς του '30. Η διδασκαλία της αφορά στην πιο πάνω λογοτεχνική παραγωγή. Διδακτικό της αντικείμενο είναι επίσης «Η ποιητική παραγωγή στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας (δημοτική και λόγια)».

purple_line