Νικόλαος Π. Μπεζαντάκος

Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

nibezant@phil.uoa.gr
nbezant@hol.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277610 (Κυψέλη 608)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Αρχαία Ελληνική λογοτεχνία και ειδικότερα τα Ομηρικά έπη, ο Ησίοδος, η τραγική ποίηση, η Ελληνιστική ποίηση, ο Κόιντος Σμυρναίος, ο Νόννος.
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1962-1967: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλολογικό)
bulletsmall 1980: Διδακτορική διατριβή: Ἡ ἔννοια τῆς μετανοίας στὸν Ὅμηρο
bulletsmall 1986-87:Universität zu Köln, Institut für Altertumskunde
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φιλολογίας 2002 Καθηγητής  
bulletsmall   1997 Αναπλ. Καθηγητής 
bulletsmall   1989 Επίκ. Καθηγητής  
bulletsmall   1982 Λέκτωρ
bulletsmall   1981 Επιμελητής
bulletsmall   1973 Βοηθός
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Η αρχαία ελληνική μίτρα. Ερμηνεία των σχετικών κειμένων από τον Όμηρο ως τον Νόννο, σσ. 265. Αθήνα 1987. Εκδ. Καρδαμίτσα
 2. «Βιτσέντζος Κορνάρος και Κόιντος Σμυρναίος. Συμβολή στην έρευνα των πηγών του Ερωτοκρίτου», Παρνασσός 31 (1989), σσ. 193-209.
 3. «Le Philoctète de Sophocle et Néoptolème dans les Posthomerica de Quintus de Smyrne», Παρνασσός 34 (1992), σσ. 151-157.
 4. «Aischylus’ Agamemnon 819», Hermes 123 (1995), Heft 4, σ. 504.
 5. Η ρητορική της Ομηρικής μάχης, σσ. 404. Αθήνα 1996. Εκδ. Καρδαμίτσα.
 6. «Μεταγλωττίσεις συγχρόνων κειμένων: Μόδα ή ανάγκη;», στον τόμο Η γλώσσα των Ελλήνων. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Άγιον Όρος 1988, σσ. 88- 95.
 7. «Σκηνές-καθρέπτες στὸν Φιλοκτήτη του Σοφοκλέους», Δάφνη. Τιμητικός τὀμος για τον Σπύρο Ευαγγελάτο, Αθήνα 2001, σσ. 225-231.
 8. «Η φωνή του ποιητή στην μεταγενέστερη επική ποίηση (Κόιντος-Νόννος)», Παρνασσσός ΜΓ´ (2001), 13-44.
 9. Τὸ ἀφηγηματικὸ μοντέλο τοῦ Greimas καὶ οἱ τραγωδίες τοῦ Εὐριπίδη, σσ. 159. Αθή­να 2004. Εκδ. Καρδαμίτσα.
 10. "Ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁμήρου στὰ Πανεπιστήμια", Πλάτων 2004.
 11. "Γένεσις καὶ φθορά. Ἡ κυκλική κίνηση τῆς ζωῆς". Ευεργεσίη. Τόμος Χαριστήριος στον Παναγιώτη Κοντό. Ἀθήνα 2006,
  σσ. 277-286
 12. «Ησίοδος και Ανατολή» στον τόμο: Ν. Π. Μπεζαντάκος-Χ. Κ. Τσαγγάλης- Φ. Μανακίδου-Σ. Ι. Ράγκος, Μουσάων αρχώμεθα. Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση. Επιμέλεια Ν. Π. Μπεζαντάκος-Χ. Κ. Τσαγγάλης. Αθήνα 2006, σσ. 21-138.
 13. Συμμετείχε στην συγγραφική ομάδα που συνέγραψε τα νέα βιβλία της «Αρχαίας Ελ­ληνικής Γλώσσας» για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (έκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτού­του), Αθήνα 2006-2008.
purple_line
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
 1. Σοφοκλέους Φιλοκτήτης. Εισαγωγή-Σχόλια T.B. L. Webster. Μετάφραση από τα Αγγλικά Νικ. Π. Μπεζαντάκος, Αθήνα 1985. Εκδ. Καρδαμίτσα. β΄ έκδ. 1992 σσ. 309 (με νεοελληνική μετάφρ. του αρχαίου κειμένου).
 2. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή. Μετάφραση Νικ. Π. Μπεζαντάκος-Αφρ. Αβαγιανού. σς. 694. Αθήνα 1993. Εκδ. Καρδαμίτσα.
 3. Mark W. Edwards, Όμηρος ο ποιητής της Ιλιάδος. Μετάφραση Βάιος Λιαπής-Νικόλαος Μπεζαντάκος, σσ. 477. Αθήνα 477. Εκδ. Καρδαμίτσα.
 4. Barbara Goward, Αφήγηση και Τραγωδία. Αφηγηματική τεχνική στον Αισχύλο, Σοφοκλή και Ευριπίδη, Αθήνα 2002. σσ. 367. Εκδ. Καρδαμίτσα.
 5. Manfred Joachim Lossau, Αισχύλος. Μετάφραση Νικ. Π. Μπεζαντάκος (υπό έκδοση). Εκδ. Καρδαμίτσα.

Ο Νικ. Μπεζαντάκος έχει τιμηθεί από τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνὠν τον Μάρ­­τιο 1995 "προς επιβράβευσιν των εξαιρέτων αυτού προσπαθειών και επιτεύξεων", ενώ το 1993 πήρε το Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων "για την δημιουργική μετάφραση και φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου του W. Burkert Αρχαία Ελληνική Θρησκεία".