ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΜΠΕΝEΤΟΣ

Λέκτορας της Λατινικής Φιλολογίας

dmpen@phil.uoa.gr

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277607 (Κυψέλη 608)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall Ιστοριογραφία, φιλοσοφία, μεσαιωνική λατινική πεζογραφία και ποίηση, ιστορία, κριτική του κειμένου, ελληνική και λατινική παλαιογραφία, κριτική έκδοση κειμένων, μετρική. 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, 1988-1993, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, 1994-2002, Ph.D. (Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία)
bulletsmall Διδ. Διατριβή: Sequentiae: Stabat Mater, Dies Irae και μεταφράσεις τους στην ελληνική κατά τον 19ο αιώνα.
Επόπτης: Καθηγ. Μαρία Βουτσίνου - Κικίλια
bulletsmall ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, 2002-2005, Μεταδιδακτορική έρευνα
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης γλωσσικών πόρων με εφαρμογή στην ελληνική και τη λατινική γλώσσα.
purple_line
ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
bulletsmall 2003: Bibliotheca Apostolica Vaticana (codex Vaticanus graecus 281)
Pontificio Ateneo S. Anselmo (μεσαιωνική λατινική ποίηση)
bulletsmall 2007: Bibliotheca San Lorenzo en el Escorial (codex Escurialensis 3.iii)
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας, 2006−
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Arnaldi de Villanova, Tractatus Octo in Graecum Sermonem Versi (Petropolitanus 113), Union Académique Internationale - Institut d' Estudis Catalans, Barcinone 2002, σελίδες 446. Editio princeps.
  2. Macarii Cyricii, Oratio Eucharistica (Vaticanus Graecus 281), "Ιταλοελληνικά" (Napoli 2006), 369-414. Editio princeps.
  3. Gregorii Acindyni, Opera Minora, Corpus Chriastianorum (SG 31b) Türnhout (Belgium), Brepols (υπό έκδοση), σελίδες 450. Editio princeps.