Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

antono@phil.uoa.grΤμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277732 (Κυψέλη 704)
     
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
bulletsmall
Βυζαντινή Φιλολογία
Λόγια παράδοση, Ρητορική, Ομιλητική, Γραμματικά κείμενα
Παλαιογραφία
Eκδοτική των κειμένων
bulletsmall
bulletsmall
bulletsmall
 
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1986-1990: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο με "Άριστα" (Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία)
bulletsmall 1991-1993: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μ. Βρετανία, Master of Philosophy (M.Phil.) (Byzantine Studies)
bulletsmall 1993-1995: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μ. Βρετανία, Doctor of Philosophy (D.Phil.) (Byzantine Studies)
bulletsmall Διδ. Διατριβή: The Homilies of the Emperor Leo VI. Prolegomena to a Critical Edition. Επόπτης: Καθηγητής Cyril Mango
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
bulletsmall 2008- : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
bulletsmall 2007-2008 : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
bulletsmall 2001-2007: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
bulletsmall 1997-2001: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Λέκτορας
 
purple_line
Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες - Διακρίσεις
 • "Έπαθλο Μιχ. και Ιωάν. Κατσαρά" της Ακαδημίας Αθηνών (Δεκέμβριος 2009) για το βιβλίο Leonis VI Sapientis Imperatoris Byzantini Homiliae
 • Ερευνητική υποτροφία (Forschungsstipendium/Research Fellowship, 2006/2007) από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt (Βόννη Γερμανίας) για δωδεκάμηνη έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Freie Universitaet (Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2006 και Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007)
 • Centenary Scholarship 2001-2002 για δίμηνη έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και παραλλήλως Visiting Fellowship στο Κολλέγιο Linacre του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Ιούλιος-Αύγουστος 2002)
 • Ερευνητικός εταίρος (Research Fellow, Σεπτέμβριος 1995 - Μάιος 1996), Βιβλιοθήκη και Συλλογή Dumbarton Oaks Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ουάσιγκτον, D.C.
 • Ερευνητικός εταίρος (άμισθος) (non-stipendiary Junior Research Fellow, 1995-1997), Κολλέγιο Linacre Πανεπιστημίου Οξφόρδης
purple_line
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Βιβλία
 1. The Homilies of the Emperor Leo VI (σειρά: The Medieval Mediterranean, 14), εκδ. οίκος Brill: Λέιντεν - Νέα Υόρκη - Κολωνία 1997, σελ. x + 308. ISBN 90-04-10814-9
 2. Leonis VI Sapientis Imperatoris Byzantini Homiliae. Editio critica (σειρά: Corpus Christianorum Series Graeca, 63), εκδ. οίκος Brepols: Turnhout Βελγίου 2008, σελ. 920 (ccxxx + 690). ISBN 978-2-503-40631-2
 • Μελέτες
 1. Homiletic Activity in Constantinople around 900, στον τόμο: Μ. Cunningham - Ρ. Allen (επιμ.), Preacher and Audience. Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Λέιντεν - Νέα Υόρκη - Κολωνία 1998, 317-348
 2. Τwο Manuscript Collections of the Works of Gregory of Nyssa and the Identification of a Manuscript of Bessarion, Byzantinische Zeitschrift 93 (2000), 1-22 με 5 Πίνακες
 3. Η Ομιλητική και η θέση της σε μια νέα ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, στον τόμο: P. Odorico - P. A. Agapitos (επιμ.), Pour une 'nouvelle' histoire de la littérature byzantine, Παρίσι 2002, σελ. 117-137
 4. The Orthographical Kanons of Nicetas of Heraclea, Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 53 (2003), 171-185
 5. A Kanon on St Nicholas by Manuel Philes, Revue des Etudes Byzantines 62 (2004), 197-213
 6. Photios Deacon and Skeuophylax of the Holy Apostles and his Encomium on St Luke the Evangelist, Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 55 (2005), 7-42
 7. Eustathius of Antioch and a Fragment Attributed to Patriarch Photius, Journal of Theological Studies n.s. 57 (2006), 546-550
 8. The "Exegesis Syntomos of John Climacus' Heavenly Ladder" by Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 57 (2007), 149-168
 9. Unpublished Scholia on the Apostle Paul and John Climacus by the Emperor Leo VI, στον τόμο: M. Hinterberger - E. Schiffer (επιμ.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hoerandner zum 65. Geburtstag, Βερολίνο - Νέα Υόρκη 2007, σελ. 20-34
 10. Τρία ελληνικά χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου", Ελληνικά 58 (2008), 293-313
 11. The Metrical Passions of SS. Theodore Tiron and Theodore Stratelates in cod. Laura Λ 170 and the grammatikos Merkourios", στον τόμο: S. Kotzabassi – G. Mavromatis (επιμ.), Realia byzantina (εκδοτικός οίκος Walter de Gruyter: σειρά Byzantinisches Archiv, 22), Βερολίνο – Νέα Υόρκη 2009, 1–11
 12. On the Reception of Homilies and Hagiography in Byzantium: The Recited Metrical Prefaces", στον τόμο: A. Rhoby – E. Schiffer (επιμ.), Imitatio – Aemulatio – Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Kl., Denkschriften, 402 = Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 21), Βιένη 2010, σελ. 57–79
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
bulletsmall Διεξαγωγή έρευνας και επιστημονικός υπεύθυνος : Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (Β403, Δεκέμβριος 2004 - Μάρτιος 2008): "Μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης και έκδοση ανεκδότων και ελλιπώς εκδεδομένων βυζαντινών ομιλητικών και αγιολογικών κειμένων από χειρόγραφα και παπύρους"
bulletsmall Διεξαγωγή έρευνας και ερευνητικός υπεύθυνος έργου: Πρόγραμμα "Καποδίστριας (2008-2009)" (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών)
purple_line
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
bulletsmall Μέλος της εξαμελούς εποπτικής επιτροπής της διεθνούς σειράς εκδόσεων βυζαντινών ιστορικών πηγών Corpus Fontium Historiae Byzantinae
purple_line