ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αίθουσα 830, 8ος όροφος
Τηλ.: 210 7277 836
FAX: 210 7277 855
e-mail: doling[AT}phil.uoa.gr, mardim[AT}phil.uoa.gr

Μετάβαση στο δικτυακό τόπο του Τομέα Γλωσσολογίας

Διευθυντής
Διονύσιος Γούτσος, Θεωρητικής Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας dgoutsos[AT]phil.uoa.gr

Καθηγητές
Αμαλία Μόζερ, Θεωρητικής Γλωσσολογίας-Σημασιολογίας
Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, Γλωσσολογίας με έμφαση στην ανάλυση κειμένου
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Γλωσσολογίας

Αναπληρωτές Καθηγητές
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Ψυχογλωσσολογίας  Προσωπική Ιστοσελίδα
Διονύσιος Γούτσος
, Θεωρητικής Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
Σταματία Κουτσουλέλου-Μίχου, Θεωρητικής Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας
Αντώνιος Μποτίνης, Φωνητικής   Προσωπική Ιστοσελίδα
Ελένη Παναρέτου-Τσίρη, Θεωρητικής Γλωσσολογίας—Κειμενογλωσσολογίας
Νικόλαος Παντελίδης, Ιστορικής Γλωσσολογίας

Επίκουροι καθηγητές
Μαρία Ιακώβου, Διδακτικής της Γλώσσας
Μαρία Κακριδή-Φερράρι, Κοινωνιογλωσσολογίας—Ανάλυσης Λόγου
Γεώργιος Μαρκόπουλος, Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
Σπυριδούλα Μπέλλα, Πραγματολογίας και Διδακτικής

Λέκτορας
Βασίλειος Σπυρόπουλος, Γλωσσολογίας

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Δημοπούλου-Πήλιουρα

ΕΤΕΠ Τομέα
Αθηνά Κοντοσταυλάκη

Κλητήρας
Μαρία-Χαριτάκη Μητσοπούλου