Η-τάξη

Η ηλεκτρονική πλαρφόρμα η-τάξη (eclass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολλοί διδάσκοντες του Τμήματος Φιλολογίας διαθέτουν στην ηλεκτρονική τάξη περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις κλπ), που σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκουν.

Για την πρόσβαση στα μαθήματα της ηλεκτρονικής τάξης που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, αλλά και από άλλα τμήματα, απαιτείται εγγραφή των φοιτητών στη διεύθυνση:

http://eclass.uoa.gr

Για να εγγραφείτε θα πρέπει να ακολουθήσετε τους συνδέσμους:
Εγγραφή χρήστη -->Εκπαιδευόμενου >>Δημιουργία Νέου Λογαριασμού.

Για να διαβάσετε το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης πατήστε ΕΔΩ.