ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση ταχυδρομικής επικοινωνίας:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 84 ΑΘΗΝΑ
με την προσθήκη της υπηρεσίας ή/και του ονόματος του μέλους του τμήματος στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX ΚΑΙ e-mail

Γραμματεία 210 7277 473
210 7277 309
210 7277 386
210 7277 352
apastra2[AT}phil.uoa.gr

Συγγράμματα κα Παναγιώτα Μποϊντά 210 7277 386 pbointa[AT}phil.uoa.gr


 
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
Τομέας Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 787 - 88
210 7248 979 afrantzi[AT}lib.uoa.gr
Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας 210 7277 735
210 7277 735 gpitsin[AT}phil.uoa.gr
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 621 210 7277 622 tonephil[AT}phil.uoa.gr
Τομέας Γλωσσολογίας 210 7277 855 - 836 210 7277 872 doling[AT}phil.uoa.gr
Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας 210 7277 785-86, - 790
210 72 48 979 klassfilologia[AT}lib.uoa.gr
Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 210 7277 843-45, - 775, -897
210 72 48 979 viznelphilologia[AT}lib.uoa.gr
Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας 210 72 77 859 210 72 77 872 glwssologia[AT}lib.uoa.gr
Σπουδαστήριο Λαογραφίας 210 7277 777-778
210 7277 778 laografia[AT}lib.uoa.gr
Εργαστήριο Πληροφορικής 210 7277 683 210 7277 683 philab[AT}phil.uoa.gr
Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 210 7277 668 210 72 77 872
akonto[AT}phil.uoa.gr

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αναστασία Χριστοπούλου τηλ. 210 727 76 83, philab[AT}phil.uoa.gr