ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

Αίθουσα  622, 623, 6ος όροφος
Τηλ. 210 72 77 668
FAX: 210 72 77 872
e-mail: akonto@phil.uoa.gr

Διευθυντής
Αντώνης Μποτίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φωνητικής

ΕΤΕΠ:  Αθηνά Κοντοσταυλάκη

To Εργαστήριο στηρίζει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις δραστηριότητες του Τομέα Γλωσσολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας γενικότερα, ενώ παράλληλα παράγει ερευνητικό έργο στους χώρους της αρμοδιότητάς του. Στο εκπαιδευτικό έργο δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών στα σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας της γλώσσας.

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 10.00 ως τις 16.00