ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αίθουσα 745, 7ος όροφος
Τηλ. 210 7277 787 - 88
FAX: 210 7248 979 (Κεντρικό της Φιλοσοφικής Σχολής)
Επικοινωνία:
Αργυρώ Φραντζή, Βιβλιοθηκονόμος afrantzi[AT}lib.uoa.gr

Διευθύντρια
Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια, Λατινικής Φιλολογίας CV

Καθηγητές
Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια, Λατινικής Κλασικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας CV
Ελένη Καραμαλέγκου, Λατινικής Φιλολογίας CV
Νικόλαος Μπεζαντάκος, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας — Παπυρολογίας  CV
Στυλιανή Χατζηκώστα, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV

Αναπληρωτές Καθηγητές
Νικόλαος Γεωργαντζόγλου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Μαίρη Γιόση, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Σοφία Παπαϊωάννου, Λατινικής Φιλολογίας CV

Επίκουροι καθηγητές
Παναγιώτα Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Σοφία Γεωργακοπούλου, Λατινικής Φιλολογίας CV
Ευανθία Δρακωνάκη-Καζαντζάκη
, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Ειρήνη Ζαμάρου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Γραμματική Κάρλα, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Δημήτριος Καραδήμας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας  CV
Ιωάννης Κωνσταντάκος, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Βασίλειος Λεντάκης, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Λατινικής Φιλολογίας CV  Προσωπική Ιστοσελίδα >>
Διονύσιος Μπενέτος, Λατινικής Φιλολογίας CV

Λέκτορες
Μυρτώ Γκαράνη,
Λατινικής Φιλολογίας CV
Αδαμαντίινη Κουμιώτου-Παπαδοπούλου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Ευγενία Μακρυγιάννη, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV
Αικατερίνη Παπαθωμά-Μαστοροπούλου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Χρήστος Φάκας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας CV

ΕΤΕΠ / Γραμματέας
Αικατερίνη Πουλοπούλου