ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αίθουσα 704, 7ος όροφος
Τηλ./FAX: 210 7277 735
e-mail: gpitsin[AT}phil.uoa.gr

Διευθυντής
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας jpolemis[AT}phil.uoa.gr

Καθηγητές
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Λαογραφίας CV
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Βυζαντινής Φιλολογίας CV
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας CV
Ταξιάρχης Κόλιας, Βυζαντινών βίου και πολιτισμού CV
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Βυζαντινής Φιλολογίας CV
Αντώνιος Παναγιώτου, Βυζαντινής Φιλολογίας
Ιωάννης Πολέμης, Βυζαντινής Φιλολογίας CV

Αναπληρωτές Καθηγητές
Μαρίνα Λουκάκη, Βυζαντινής Φιλολογίας CV

Επίκουροι καθηγητές
Διονύσιος Καλαμάκης, Βυζαντινής Φιλολογίας CV
Μαριάνθη Καπλάνογλου, Λαογραφίας CV

Λέκτορες
Γεώργιος Θανόπουλος, Λαογραφίας CV
Κωνσταντίνος Παΐδας, Βυζαντινής Φιλολογίας CV
Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Κοινωνικής Λαογραφίας CV


ΕΤΕΠ
Γεώργιος Πιτσινέλης