ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ημερομηνία ανακοίνωσης: 11/11/2020

Καλούνται οι φοιτητές που έκαναν αίτηση μετεγγραφής για λόγους Πολυτέκνων,Τριτέκνων, Ορφανών να προσέλθουν στις 15/11/2010 στο αμφιθέατρο AULA για την εγγραφή τους στο Τμήμα Φιλολογίας.
Ώρα εγγραφών 10:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας 
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. 4 φωτογραφίες         ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ 4 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Ημερομηνία ανακοίνωσης 03/10/2010

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την εγκύκλιο μετεγγραφών φοιτητών εσωταερικού 2010-2011ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και στοιχειοθετούντες δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή τους στην περιφέρεια).

Από τις διευθύνσεις:

http://metegrafes.minedu.gov.gr

http://www.minedu.gov.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

(Για λόγους οικονομικούς ή υγείας και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες)

 1. «Τέκνο οικογένειας που ο μέσος όρος εισοδήματος της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει το ποσό
  των 45.000 €».
  Τυπώστε την αίτηση

 2. Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 €».
  Τυπώστε την αίτηση

 3.  «Φοιτητής με λόγους υγείας που αναφέρονται στο αρθρ.35 του Ν.3794/09 (αφορά τους φοιτητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις ή περιπτώσεις 5% ή περιπτώσεις που η πάθηση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών)».
  Τυπώστε την αίτηση

 4. «Φοιτητής που είναι γονέας ή τέκνο, ή αδελφός ή σύζυγος ατόμου με ασθένεια που αναφέρεται στο Ν.3282/04 αρθρ.1 παρ.5 περ.β, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3879/10 αρθρ.25. παρ.4.
  Τυπώστε την αίτηση

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ