ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος

Ελένη Καραμαλέγκου, Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας CV
τηλ
. 210 7277 617
e-mail: ekaram[AT}phil.uoa.gr

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Eρασμία Λουίζα Σταυροπούλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας CV
τηλ
. 210 7277 617
e-mail: estavrop[AT}phil.uoa.gr