ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Φιλολογίας προσφέρει μαθήματα στα τμήματα:

Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Θεατρικών Σπουδών

* Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η περιγραφή των μαθημάτων για όλα τα τμήματα.