ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ >>
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ >>
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ >>
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ >>
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ >>
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ >>


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΑ01 Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
ΦΑ02 Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ερμηνεία χωρίων]
ΦΑ03 Αττικοί ρήτορες [Εισαγωγή στη Ρητορική. Γραμματική και σύνταξη Αττικής διαλέκτου. Ερμηνεία κειμένων]
ΦΑ04 Σοφοκλής [Εισαγωγή στη Δραματική ποίηση και στην Τραγωδία. Ερμηνεία κειμένων]
ΦΑ05 Αρχαϊκή Επική ποίηση πλην Ομήρου (Εισαγωγή. Γλώσσα  και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων)
ΦΑ06 Λυρική ποίηση
ΦΑ07 Όμηρος [Εισαγωγή στην Ομηρική  ποίηση.- Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος]
ΦΑ08   Πλάτων  [Εισαγωγή στην προ του Πλάτωνος Ελληνική φιλοσοφία. Ερμηνεία κειμένων]
ΦΑ09 Ευριπίδης
ΦΑ10 Παλαιογραφία - Παπυρολογία και Κριτική του κειμένου
ΦΑ11 Σεμινάριο
ΦΑ12  Αττική κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
ΦΑ13 Μεταγενέστερη Γραμματεία
ΦΑ14 Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία
ΦΑ15 Ελληνιστική ποίηση
[Εισαγωγή - Ερμηνεία κειμένων]
ΦΑ16 Θουκυδίδης
ΦΑ17 Αισχύλος
ΦΑ18 Ρητορική (πλην Αττικών ρητόρων).
ΦΑ19 Αριστοτέλης
ΦΑ20 Ομήρου Οδύσσεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΦL01 Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
ΦL02 Μεταφραστική θεωρία και πράξη
ΦL03 ΄Επος
ΦL04 Ρητορεία
ΦL05 Λυρική ποίηση (Σεμινάριο ή μάθημα)
ΦL06 Ελεγεία
ΦL07 Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
ΦL10 Σεμινάριo
ΦL08 Δράμα
ΦL09 Σάτιρα
ΦL11 Μυθιστόρημα
ΦL12 Ιστοριογραφία
ΦL13 Φιλοσοφία
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΒ01 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
ΦΒ02 Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
ΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
ΦΒ04 Φιλολογία στο Βυζάντιο
ΦΒ05 Παλαιογραφία
ΦΒ06 Κείμενα βίου και πολιτισμού
ΦΒ07 Υμνογραφία
ΦΒ08 Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
ΦΒ09 Αγιολογία
ΦΒ10 Θεολογική - Φιλοσοφική Γραμματεία
ΦΒ11 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
ΦΒ12 Κοσμική ποίηση.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΛ01 Εισαγωγή στη Λαογραφία
ΦΛ02 α. Θέματα λαϊκής λογοτεχνίας: Δημοτικό τραγούδι - Σύγχρονη λαϊκή ποίηση,
β. Ο λαϊκός πολιτισμός στη Νεοελληνική λογοτεχνία
ΦΛ03 Συγκριτική Λαογραφία
ΦΛ04 Κοινωνική Λαογραφία
ΦΛ05 Νεωτερική Λαογραφία
ΦΛ06 Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΝ01 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΦΝ02 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι (Αρχές - 1821)
ΦΝ03 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ (1821 - 20ος αι.)
ΦΝ04 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. I
ΦΝ05 Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. II
ΦΝ06 Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι.
ΦΝ07 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. I
ΦΝ08 Συγκριτική Φιλολογία
ΦΝ09 Θεωρία της Λογοτεχνίας
ΦΝ10 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. II
ΦΝ11 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. IIΙ
ΦΝ12 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. I
ΦΝ13 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. II
(και Πτυχιακή εργασία)
ΦΝ14 Σεμινάριο
ΦΝ15 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. III
ΦΝ16 Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. IV.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΓ01 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)
ΦΓ02 Ιστορική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική, Ινδοευρωπαϊκή, Ιστορία της Ελληνικής
ΦΓ03 Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
ΦΓ04 Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
ΦΓ05 Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
ΦΓ06 Σημασιολογία
ΦΓ07 Πραγματολογία
ΦΓ08 Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
ΦΓ09 Ψυχογλωσσολογία - Νευρογλωσσολογία
ΦΓ10 Στοιχεία επιστημονικής γραφής
ΦΓ11 Σύνταξη Β΄
ΦΓ12  Τυπολογία - Συγκριτική Γλωσσολογία
ΦΓ13 Γλωσσική Κατάκτηση
ΦΓ14 Λεξικολογία - Λεξικογραφία
ΦΓ15 Γνωστική Γλωσσολογία
ΦΓ16 Υπολογιστική Γλωσσολογία
ΦΓ17 Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
ΦΓ18 Κατάκτηση - διδασκαλία δεύτερης γλώσσας
ΦΓ19 Πειραματική Φωνητική
ΦΓ20 Κοινωνιογλωσσολογία
ΦΓ21 Πτυχιακή Εργασία
ΦΓ22 Αρχαία Ελληνική Διαλεκτολογία
ΦΓ23 Υφογλωσσολογία
ΦΓ24 Ιστορία Γλωσσολογίας
ΦΓ25 Φιλοσοφία της γλώσσας
ΦΓ26 Νεοελληνική Διαλεκτολογία
ΦΓ27 Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη *
ΦΓ28 Δομή της Νέας Ελληνικής:
Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο *