ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013


ΕΜΦΑΝΙΣΗ >>

Ημερ. ανακοίνωσης: 04/09/2012


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2012 -2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Ιανουαρίου 2012

Εμφάνιση της προκήρυξης >>


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εμφάνιση κανονισμού >>

Εξεταστέα Ύλη

Εμφάνιση Εξεταστέας Ύλης για ένταξη στο ΠΜΣ (έξι ειδικεύσεων) >>Αίτηση για ένταξη στο ΠΜΣ >>

Αίτηση για υποψήφιους διδάκτορες >>